Informacje o drużynie Adam i Tobiasz:

Sezon 2024:

Lot Gołębie
Trening 1 Odległość:3.0 km