Informacje o drużynie Krók-Laskiewicz 2:

Sezon 2024:

Lot Gołębie
Trening 1 Odległość:3.0 km