Informacje gołębiu PL-055-24-4447:

Drużyna: Jacek Pszczołowski

Sezon 2022:
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Trening 1 Odległość: 3.0 km288 (842)